صفحه اصلی امتیاز بندی آلبومهای موسیقی

خرید آنلاین این آلبوم

فرم ورود به سایت
درجه بندی فنی آلبوم های موسیقی

 

 

در این بخش شما شاهد امتیاز بندی آلبوم های موسیقی  هستید

 

نحوه محاسبه این امتیاز ها بدین شکل است که ابتدا قطعات بصورت مجزا با معیارهایی چون :خلاقیت هنری ، ملودی ، تنظیم ، تکنیک خواننده ، و ... امتیاز بندی شده وسپس میانگین آنها محاسبه می شود. سپس امتیاز تنوع موسیقایی به آن اضافه شده و نمره نهایی از 80 محاسبه میشود.

 


 

    توهم(نیما مسیحا)

 

قــــــــــطــــــــــعــــــات        1 2 3 4 5 6 7 8 9

تــــــــــــــــرانـــــــــــــــه  8 9 8 8 8 8 8 10 9

آهــــــــــنـــــــــــــــــــگ  8 9 8 8 8 8 8  10      9

تنـــــــــــــــظیـــــــــــــم        9 9 9 7 9 7 9 10 10

تلفیق شعرو موسیـقی        9 8 5 8 5 6 9 10 10

تکــــنــیـــک خوانــنـــده       10 10 7 10 10 7 10 10 10

 میـــکس و مســترینـگ      10 10 8 10 8 8 9 10 10

خــلاقــیــت هنـــــــــری       9 8 2 7 7 7 8 10 10

جــمــع امـتـیـاز قـطعــه    63 63 60 61 55 58 63 70 67

 تـــنــــوع موسیــقایــی   9               

امتیاز کل آلبوم = میانگین امتیاز آهنگها + امتیاز تنوع موسیقایی

امتیاز کل آلبوم   "توهم " (نیما مسیحا)  20/ 71

 

 


 

حریص(محسن چاوشی)

 

قــــــــــطــــــــــعــــــات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

تــــــــــــــــرانـــــــــــــــه 6 6 7 8 6 8 8 6 5 7 6

آهــــــــــنـــــــــــــــــــگ 5 6 7 8 5 6 9 6 7 6 6

تنـــــــــــــــظیـــــــــــــم       7 7 7 7 5 7 9 6 8 7 7

تلفیق شعرو موسیـقی       7 6 5 9 4 6 8 6 8 5 7

تکــــنــیـــک خوانــنـــده       7 7 7 9 6 7 9 7 7 7 7

 میـــکس و مســترینـگ      9 8 8 9 8 8 9 8 8 8 8

خــلاقــیــت هنـــــــــری      3 3 2 5 1 2 9 1 5 4 3

جــمــع امـتـیـاز قـطعــه  44 44 43 55 35 44 61 40 48 44 44

 تـــنــــوع موسیــقایــی   8               

امتیاز کل آلبوم = میانگین امتیاز آهنگها + امتیاز تنوع موسیقایی

امتیاز کل آلبوم   "حریص " (محسن چاوشی)  80/ 53.63

 


 

باید به تو برگردم  (خشایار اعتمادی)

 

قــــــــــطــــــــــعــــــات 1 2 3 4 5 6 7 8

تــــــــــــــــرانـــــــــــــــه 7 8 8 7 8 8 9 7

آهــــــــــنـــــــــــــــــــگ 5 7 7 5 5 6 8 6

تنـــــــــــــــظیـــــــــــــم       8 7 6 7 7 7 9 7

تلفیق شعرو موسیـقی       7 8 6 6 6 7 8 6

تکــــنــیـــک خوانــنـــده       9 8 8 8 8 9 9 8

 میـــکس و مســترینـگ      9 8 9 9 9 9 9 9

خــلاقــیــت هنـــــــــری      3 3 2 3 2 3 5 2

جــمــع امـتـیـاز قـطعــه 48 49 46 45 45 49 60 45

 تـــنــــوع موسیــقایــی    5                  

امتیاز کل آلبوم = میانگین امتیاز آهنگها + امتیاز تنوع موسیقایی

امتیاز کل آلبوم   "باید به تو برگردم " (خشایار اعتمادی)     80 / 53.37

 


دوباره مهتاب (امیر کریمی)

 

قــــــــــطــــــــــعــــــات 1 2 3 4 5 6 7 8 9

تــــــــــــــــرانــــــــــــــه 0 6 7 7 7 8 8 8 0

آهــــــــــنـــــــــــــــــــگ 0 3 5 7 2 6 7 6 2

تنـــــــــــــــظیـــــــــــــم 0 4 6 7 4 7 7 7 6

تلفیق شعرو موسیقـی 9 4 5 5 5 6 6 5 0

تکــــنــیـــک خوانــنـــده 4 4 5 5 4 4 4 4 0

میـــکس و مســترینـگ 5 5 7 7 6 7 7 7 6

خــلاقــیــت هنـــــــــری      0 0 5 3 0 1 1 2 1

جــمــع امـتـیـاز قـطعـه  18 26 40 41 28 39 40 39 15

 تـــنــــوع موسیــقایـی   1                   

امتیاز کل آلبوم = میانگین امتیاز آهنگها + امتیاز تنوع موسیقایی  

  امتیاز کل آلبوم  " دوباره مهتاب "  (امیر کریمی)   80 / 32.77

 


اسیر (علیرضا قمیشی)

 

قــــــــــطــــــــــعــــــات 1 2 3 4 5 6 7

تــــــــــــــــرانـــــــــــــه 7 8 8 8 7 7 10

آهــــــــــنـــــــــــــــــگ 5 6 7 6 7 5 9

تنـــــــــــــــظیــــــــــــم 5 5 5 6 7 6 10

تلفیق شعرو موسیقی 6 6 6 6 6 7 10

تکــــنــیـــک خوانــنــده 5 5 6 6 5 5 6

میـــکس و مســترینـگ 9 8 9 9 9 8 9

خــلاقــیــت هنـــــــــری     1 1 2 1 2 1 10

جــمــع امـتـیـاز قـطعـه 38 39 43 42 43 39 64

 تـــنــــوع موسیــقایـی       1              

امتیاز کل آلبوم = میانگین امتیاز آهنگها + امتیاز تنوع موسیقایی  

 امتیاز کل آلبوم  "اسیر " (علیرضا قمیشی)    80 / 44

 


 

 

 

 

 

 

نظرسنجی

ازکدام یک بیشتر لذت بردید؟
 

حاضرین در سایت

ما 3 مهمان آنلاین داریم